Skraćeni naziv: TIM DENT d.o.o.
Puni naziv: TIM DENT d.o.o., Djelatnosti stomatološke prakse
Sjedište: Ogrizovićeva 30, 10 000 Zagreb
MBS: 02916886
OIB: 50884015513
VAT ID:
Direktor: Tamara Žaja Miličić
Članovi uprave: Tamara Žaja Miličić, Marko Miličić

Temeljni kapital:
Sudski registar:

Banka:
IBAN:
SWIFT (BIC):